Albert Ploeger Kunstmeditaties

Welkom op Albert Ploeger Kunstmeditaties

Foto Albert Ploeger

Deze site is een vervolg op de site met dezelfde naam die was gemaakt door Christiaan Rensink. Hij is helaas te jong overleden. Arian Verheij was bereid de fakkel over te nemen. De opzet en de bedoelingen zijn min of meer gelijk gebleven. Ik houd van kunst, en ben geschoold in bouwkunde, architectuur, andere visuele kunst en in theologie. Bij mijn werk als godsdienstpedagoog kwam de verbinding van kunst en godsdienst theoretisch uit de verf (zie mijn boeken, onder Persoonlijk).

Na mijn emeritaat kreeg ik tijd om kunstmeditaties te schrijven. Meestal gebruik ik een niet-godsdienstige voorstelling. Soms schrijf ik daar algemeen beschouwelijk over. Soms neem ik een concreet godsdienstig, meestal bijbels perspectief in. Maar een wezenlijk onderscheid is er naar mijn mening niet, want de inhoud van bijbel en geloof gaan altijd over mens-zijn en het gewone leven. Ik denk dat seculiere kunstwerken dikwijls de kans bieden om een nieuwe kijk op bijbel en geloof te ontdekken.

Mijn vrouw Joke en ik delen de liefde voor kunst en theologie en hebben vele intensieve kunstreizen gemaakt. Dan beleef je vaak dingen die ik als aparte categorie weer zal geven: reisimpressies.

Tenslotte zal ik zo nu en dan iets weergeven op theologisch en kunsthistorisch terrein: Essays.

Kijk hier voor de meest recente kunstmeditaties.

Veel lees- en kijkplezier gewenst!

Albert Ploeger
albertploeger@kpnplanet.nl