Albert Ploeger Kunstmeditaties

Over Joke en Albert Ploeger

Joke Ploeger-Grotegoed, geboren 01-07-1941 te Amsterdam, studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1975 predikant voor vormingswerk in de classis Zutphen en Doetinchem van de Nederlandse Hervormde Kerk. Over het onderwerp ‘Vormingswerk en gemeenteopbouw’ schreef zij in 1984 haar doctoraalscriptie.

Zij was daarna van 1984-1989 wijkpredikant te Arnhem en van 1989-1994 te Amsterdam. Vervolgens was zij van 1994-2003 predikant van Steggerda, Vinkega en de Hoeve in Zuid-Friesland. Zij was tevens parttime docent bij de predikantsopleiding aan de VU te Amsterdam en aan de RU Groningen. Sinds 2003 woont zij in Boxmeer; zelfstudie kunst en theologie/spiritualiteit.

Albert K. Ploeger, geboren 12-09-1937 te Haren (Gr.), was vanaf zijn vroege jeugd geïnteresseerd in literatuur en visuele kunst, met name van kunstenaars zoals Mondriaan, Appel en Klee. Eerst wilde hij architect worden en werkte na zijn opleiding HTS-bouwkunde elf jaar op architectenbureaus, onder anderen bij de bekende architecten Bourbonnais in Parijs (1960-1961) en Van der Steur in Amsterdam. Hij moest erkennen dat zijn eigen ontwerpen niet bijzonder waren en besloot zijn godsdienstige hart te volgen en ging naast zijn werk theologie studeren te Utrecht (1964-1969).

Van 1969-1975 Hervormd predikant te Westervoort, godsdienstleraar basisscholen Westervoort en Duiven; docent godsdienst aan de Pedagogische Academie Groen van Prinsterer te Doetinchem. Van 1975-1988 Godsdienstleraar aan het Van Lingen College te Arnhem; voorbereiding promotie. In januari 1989 promotie op het proefschrift DISKURS (zie bij publicaties). 1988-1993 Universitair docent catechese en godsdienstpedagogiek en lerarenopleider godsdienst aan de Vrije Universiteit Amsterdam en van 1993-2002 hoogleraar godsdienstpedagogiek Rijks Universiteit Groningen en kerkelijk hoogleraar praktische theologie namens de Nederlandse Hervormde Kerk aan dezelfde universiteit. Zelfstudie kunst en kunstfilosofie. Vanaf 2002 (sinds zijn emeritaat) wonend te Boxmeer. Zelfstudie kunst en theologie/spiritualiteit.

Publicaties

J.J. Ploeger-Grotegoed, diverse publicaties over gemeenteopbouw en diakonaat in Praktische Theologie en in Het ouderlingenblad
A.K. Ploeger, Kan de jeugd de kerk weer toekomst geven?, Boekencentrum, ’s Gravenhage 1988 (77 p.; niet leverbaar)
A.K. Ploeger, Diskurs . De betekenis van geloofservaringen binnen de rationele handelingstheorie van Jürgen Habermas (proefschrift), Boekencentrum, ’s Gravenhage 1989 (277 p.). Dit werk is digitaal te lezen op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.
A.K. Ploeger, Inleiding in de godsdienstpedagogiek, Kok Kampen 1993 (372 p.; 5e druk 2001; nog in de ramsj leverbaar)
A.K. Ploeger, Lessen over God, Kok Kampen 1997 (215 p.; alleen in de ramsj nog leverbaar)
A.K. Ploeger, J.J. Ploeger-Grotegoed, De gemeente en haar verlangen. Van praktische theologie naar de geloofspraktijk van de gemeenteleden, Kok Kampen 2001 (782 p.; uitverkocht)
A.K. Ploeger, Dare We Observe? The Importance of Art Works for Consciousness of Diakonia in (Post-) modern Church, Peeters, Louvain 2002 (176 p.; niet leverbaar)
A.K. Ploeger, J.J. Ploeger-Grotegoed, Morgen... in de verte. Een kerk van mensen Kok Kampen 2007 (383 p.) (nog in de ramsj leverbaar) Zie de beschrijving hierboven ad Essays, etc.
A.K. Ploeger, ‘Mary and Annlee’, in: Hans Alma e.a. (Eds), Visual Arts and Religion, Berlin 2009 (ISBN 978-3-8258-0708-5, p. 25-38
A.K. Ploeger, Als levenden en doden elkaar ontmoeten. Mensen van goede wil – vroeger en nu, Narratio, Gorinchem 2015; ISBN 9789052633039.
Daarnaast diverse publicaties in tijdschriften en als uitgever of co-auteur van verzamelbundels.

Contact

Mail met of schrijf aan:
Albert K. Ploeger
Sweelinck 85
5831 KR Boxmeer
albertploeger@kpnplanet.nl