Albert Ploeger Kunstmeditaties

(Categorie: Essays)

Beschrijving van “Morgen… in de verte. Een kerk van mensen”

Een Blauw Kader met een groot wit vlak siert de omslag. Wat wil dat zeggen? Dit boek gaat over een kerk van mensen die zichzelf willen zijn. Zij maken zelf uit wat ze geloven en hoe ze zich willen verhouden tot de kerk. In de gemeenten en parochies die de auteurs voor ogen hebben bepalen niet de instituties en hun gezagsdragers de regels, maar de kerkleden zelf. Het boek biedt wel een kader en de auteurs hebben vaak uitgesproken meningen, maar dat verwachten ze ook van de lezers. Ze hebben hun eigen Blauw Kader ingevuld en gaan ervan uit dat ieder kerklid voor zichzelf eveneens het grote witte vlak gaat invullen. Dat kan met behulp van de open voorstellen. Zij doen een aanbod.

Omslag Morgen... in de verte
Omslag Morgen… in de verte

Vroeger zei men dat het geloof uit het gehoor was, maar in het multimediale tijdperk wil men graag geloven met alle zintuigen, naar lichaam en geest. Vandaar dat waarnemen en kunst een belangrijke rol spelen in dit boek. De auteurs schetsen een kerk met een spiritueel aanbod, waar bidden en recht doen, eredienst en diaconaat, samen de kern uitmaken. Een kerk die – anders – gelooft na Auschwitz, waar de angst voor het terrorisme serieus wordt genomen en het beleven centraal staat. Een kerk waar men geborgenheid vindt en tegelijk waakzaamheid leert, op weg naar Morgen… in de verte.

Beide auteurs hebben zowel praktische theologie gedoceerd als predikantswerk verricht. Vanaf 1960 tot op heden, thans in Boxmeer, waren zij betrokken bij verbanden tussen rooms-katholieken en protestanten, die in vieringen en bezinning gemeenschappelijk zoeken naar spirituele vernieuwing.